Διερμηνείς νοηματικής γλώσσας

Η πρόσβαση είναι ανοιχτή για όλους! Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα υπάρχουν εθελοντές διερνηνείς της νοηματικής.

Posted in News.