Ομιλήτρια: Στέλλου Ζωή

Η Ζωή Στέλλου είναι Εκπαιδευτικός και εργάζεται στο Ελληνογαλλικό Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Saint Joseph Βόλου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε ΙΕΚ, Κέντρα Κατάρτισης, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης καθώς και σε Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτικός σε τομείς Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Το 2005 αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά και το 2015 αποφοίτησε από το τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η πτυχιακή εργασία που εκπόνησε στο ΤΕΙ Πειραιά αναγνωρίστηκε από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ως Ευρεσιτεχνία και της χορηγήθηκε Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας το έτος 2003. Ακόμη, έχει Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας στη διδασκαλία Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (EDUMOTIVA).

Posted in News.