Φορεις

Χαρισμάθεια


 

Σχολή Μωραΐτη


 

Saint Joseph Βόλου


 

Εκπαιδευτήρια Δούκα

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, με 100 χρόνια παρουσία και προσφορά στην ελληνική εκπαίδευση, από το 1917, εστιάζουν στις ανάγκες του κάθε παιδιού και διαμορφώνουν ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να προσφέρουν στους μαθητές ένα Σχολείο πιο Δημιουργικό, πιο Ευχάριστο, πιο Χρήσιμο και πιο Αποτελεσματικό. 

Με σκοπό  να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών, των γονέων τους καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας, στα Εκπαιδευτήρια Δούκα σχολείο σημαίνει Γνώσεις, Δεξιότητες και Αξίες.

Στόχος του πολύπλευρου αυτού Εκπαιδευτικού Οργανισμού, είναι να παρέχει στους μαθητές του τις απαραίτητες Ικανότητες του 21ου αιώνα ώστε να γίνουν Παγκόσμιοι Πολίτες με Ελληνική Ταυτότητα αλλά πάντα δείχνοντας σεβασμό στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού.

Γιατί στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, Κάθε Παιδί είναι Μοναδικό στο Προνήπιο, το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο, το International Baccalaureate, το GCE και το BTEC Foundation in Art & Design. 

http://www.doukas.gr/


 

ACG-Deree

Πρόγραμμα Αριστείας

Στο πρόγραμμα Αριστείας, οι φοιτητές παρακολουθούν κάποια ιδιαίτερα μαθήματα γενικής παιδείας, ως μέρος του πτυχίου τους. Τα μαθήματα αυτά είναι έντονα διεπιστημονικά και διδάσκονται σαν σεμινάρια, με εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνικών διαδραστικής διδασκαλίας, σε τάξεις που δεν ξεπερνούν τους 12-14 φοιτητές. Είναι σχεδιασμένα ώστε να προκαλούν τα παιδιά να επανεξετάσουν πεποιθήσεις τους και να αναπτύξουν μια κριτική στάση απέναντι σε αυτό που προσδιορίζεται ως «πραγματικό» και «επιθυμητό» στη σημερινή κοινωνία, καθώς και να ανακαλύψουν την δημιουργικότητά τους. Δίνεται έμφαση στην δημιουργικότητα γιατί χωρίς αυτήν δεν υπάρχει καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, αλλά και γιατί, όπως δείχνει η έρευνα, η δημιουργικότητα είναι συνώνυμη με την κριτική ικανότητα.

http://www.acg.edu


 

Ίδρυμα Ωνάση


 

egg - enter grow go


 

Αναπτυξιολογική Μονάδα, Νοσοκομείο Παίδων Π&Α Κυριακού


 

Learning Out Of The Box